"Samen ontdekken we de wereld"

GLOC waar je uitgroeit tot wereldontdekker

Amor Mundi - Samen ontdekken we de wereld

In GLOC zetten we in op verschillende zaken. We gaan voor kwalitatief onderwijs waarbij we een antwoord trachten te bieden op alle noden van onze leerlingen. Kennis, vaardigheden maar ook attitudes hebben een centrale plaats in onze school. Ons lerarenteam is een professioneel team van leerkrachten met een hart voor GLOC en haar leerlingen.

Ervaren docenten

In GLOC zetten we erg in op professionalisering want van sterke leraren leer je het meest. We gaan kijken in andere scholen, nemen geregeld deel aan nascholingen, praten veel over onderwijs....We baseren onze aanpak op onderzoeken en wetenschappelijke gegevens.

We zetten in op 

  • het thematisch werken in de kleuterschool
  • bewegend leren
  • werken met contractwerk, planbord en viersporenbeleid

Buddywerking

We voeren een antipestbeleid waarbij we de leerlingen mede verantwoordelijk maken voor de speelplaatswerking. Via kapiteins en mixgroepen bouwen we samen met de kinderen een aangename speelplaats.

Sterke zorgwerking

Onze zorgwerking is een whole school approach. Leerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren en directie volgen samen met oa CLB en ondersteuners alle leerlingen op. Dit via klasinterne begeleiding, geregelde overlegmomenten en een uitgebouwd leerlingvolgdossier.

Leerlingenraad

Sinds dit schooljaar hebben we een leerlingenraad die elke 6 weken samenkomt om samen met Les na te denken over de schoolwerking en projecten.

Wat hebben we al gerealiseerd?

- We hielden een actie voor de Warmste week en konden een winst schenken van 340 euro

- We dachten na over de speelplaats

Ik en de wereld

Onze specifieke visie voor dit leergebied vertrekt vanuit onze kinderen die we willen opvoeden tot wereldburgers in de breedste zin van het woord. We bouwen aan hun "amor mundi". We willen sociaal vaardige, maatschappij gerichte, kritische en ondernemende leerlingen ontwikkelen die hun plaats vinden in de steeds veranderende maatschappij.

Hierbij willen we het leergebied "Ik en de wereld" ook werken om transversale bruggen te bouwen naar Nederlands, Wiskunde en Muzische Vorming om van daaruit geïntegreerd en thematisch te werken.

Onze visie is te capteren in 4 trefwoorden namelijk

Ontdekken binnen en buiten

We trekken actief naar buiten met onze klassen en brengen de buiten naar binnen. We zetten in op een actief proces waarbij de leerlingen actief en ontdekkend leren. We zoeken biotopen op en bestuderen deze van nabij en aandachtig.

Samenhangend geheel

We betrekken andere leergebieden bij de domeinen van "Ik en de wereld". Zo maken we een brug tussen alle kennis, vaardigheden en attitudes. We leggen de linken naar functionele teksten, praktische wiskundeoefeningen en creatieve, muzische verwerking van de inhouden.

Verwonderen

Samen met de kinderen maken we een reis doorheen de wereld van de verwondering. We staan stil bij fenomenen en ontdekkingen. De kinderen leren de wereld vanuit zowel de mooie als minder mooie aspecten bestuderen. Ze ontwikkelen hierbij een eigen portfolio dat hen gidst doorheen hun reis.

Breed evalueren

We zetten niet alleen in op kennis, maar brengen ook vaardigheden en attitudes in kaart. Hiervoor evalueren we breed en doordacht het leerproces van onze kinderen.


Contacteer ons

Gemeentelijke basisschool GLOC

Daliastraat 35

2860 Sint-Katelijne-Waver

secretariaat@gloc.be

lvanstappen@gloc.be 

© 2023 Alle rechten voorbehouden
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin